Acabarem tirant l'aigua?

La preocupació per preservar les reserves i la qualitat de l’aigua de Menorca s’ha vingut manifestant des de fa molts anys pels sectors de la població més conscients. Altres sectors ho han postergat a qualsevol creixement encara que fos anunciant mitges mentides: que aigua n’hi hauria prou i bona, que els problemes es resoldrien igual de bé amb solucions tecnològiques. Com sol ser habitual, la fe irracional en un creixement a qualsevol preu comença a passar factura amb el temps. Els efectes a llarg termini són un aliat fidel dels especuladors que es valen que la ignorància d’avui no crea rebuig social fins que no comencen a aparèixer els perjudicis de l’apropiació dels recursos de tots. Costa massa, encara que la majoria de la població senti les necessitats amb la prevenció suficient per impedir-les, sobretot a causa d’una cultura i una informació molt superficials.
Ara escasseja l’aigua, alguns pous se salinitzen, ha augmentat la proporció anormal de nitrats per excés d’infiltracions contaminants i per una disminució progressiva de les reserves. As Castell, aquest estiu els problemes han generat indignació. A Ciutadella li construeixen una dessaladora. Els estudis indiquen que l’evolució cap al desastre és clara ...
Arreu se sap que el futur de l’aigua serà un dels grans problemes. S’avança en el desenvolupament de noves tecnologies que potabilitzen l’aigua del mar; però necessiten inversions molt cares que empren les partides governamentals que haurien de servir per a causes més igualitàries. Qui ha sortit perjudicat amb l’apropiació indeguda de l’aigua pels guanys d’uns pocs, ara hi torna a sortir perquè els governs han de restituir l’aigua amb els fons que havien de servir per fer una societat més justa.
No vam fer cas dels advertiments. On són aquells que deien que sabien què es feien amb l’aigua? Qui va fer el babau de deixar-se enredar?
A Alaior la manera de rodar de les decisions polítiques pot dur-nos a acceptar un projecte d’un gran impacte i que acabi tirant a la mar tones i tones d’aigua durant molts anys. En una dècada se’n riuran del nostre present, la perspectiva ens col·locarà pel que fa a aquest tema en uns dels moments manco intel·ligents de la nostra història.
Errors anteriors de retards llarguíssims i previsions poc rigoroses podrien fer precipitar ara una altra decisió poc afortunada. Durant anys hem urbanitzat la torrentera sa Bassa de sant Pere sense fer cap previsió de conduir l’aigua de pluja. Hi hem dirigit molta de l’aigua de la part alta del poble. Hem atorgat expectatives urbanístiques a totes les zones per les quals ha de passar la canalització. Mai no hem previst clarament la subordinació de tots aquests creixements a una riera o solució semblant ben feta, a l’inrevés, les solucions s’han condicionat a les expectatives urbanístiques. Quan es va començar a veure la urgència, van seguir anys i panys de cercar finançament i de posar-se a la feina les institucions. Ara es fan les obres de la part municipal sense sistemes provisionals clars per als mesos imprescindibles en què se substitueix el que hi havia pel que hi ha d’haver. Els promotors volen començar a construir perquè els plans generals mal gestionats fa anys els van atorgar uns drets que s’han ajornat eternament. El Govern ha treballat molt lentament en un projecte que ha de continuar l’obra de l’Ajuntament i que és una solució que encara genera rebuig. No hi ha hagut mecanismes de participació i diàleg suficients que hagin servit per trobar solucions més encertades.
Un dels punts més substancials de l’Agenda 21 local, allò més important a fer amb el medi ambient local, era aprofitar l’aigua dels pluvials. Va ser fruit de l’opinió dels ciutadans i aprovada unànimement pel Consistori. Les normes del Pla general nou preveuen que s’emprin les aigües regenerades per consums que no siguin d’ingerir. La norma i el sentit comú ens diuen d’emprar l’aigua de pluja, però l’Ajuntament i el Govern ens la robaran per tirar-la a la mar? Ara al·legaran que ho fan per seguretat. Però ens sembla que serà per incapacitat de fer res millor.

Editorial del mes d'octubre.

Related Posts:

0 Response to "Acabarem tirant l'aigua?"